UŽITOČNÉ LINKY

V TEJTO SEKCII NÁJDETE NIEKOĽKO DÔLEŽITÝCH A VYUŽITEĽNÝCH ODKAZOV NA JEDNOTLIVÉ WEBOVÉ PORTÁLY, VEREJNÉ REGISTRE, PORTÁLY SLOVENSKÝCH ČI ZAHRANIČNÝCH INŠTITÚCIÍ, UŽITOČNÉ PORTÁLY PRE BEŽNÉHO OBČANA, ODKAZY, KDE SI VIETE PREVERIŤ DANÚ OBCHODNÚ SPOLOČNOSŤ, KTORÁ MÁ BYŤ VAŠIM BUDÚCIM ZAMESTNÁVATEĽOM, OBCHODNÝM PARTNEROM A INÉ.

Kontakt

Kontaktné informácie

Fakturačné údaje

IČO: 31 992 081

DIČ: 10 20 771 972

IČ DPH: SK 10 20 771 972

Bankové spojenie

IBAN: SK20 0200 0000 0000 7434 8632

SWIFT/BIC: SUBASKBX