Občianske právo

  • vypracovanie občianskoprávnych zmlúv (kúpna, darovacia, zámenná, o dielo a pod.) a listín
  • posúdenie a pripomienkovanie zmlúv
  • spisovanie žalôb a iných podaní
  • zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb pred súdmi a inými štátnymi orgánmi
  • vlastnícke právo
  • zabezpečenie záväzkov (ručenie, záložné právo)
  • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
  • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Kontakt

Kontaktné informácie

Fakturačné údaje

IČO: 31 992 081

DIČ: 10 20 771 972

IČ DPH: SK 10 20 771 972

Bankové spojenie

IBAN: SK20 0200 0000 0000 7434 8632

SWIFT/BIC: SUBASKBX