Advokátska kancelária Hajduk

SME PROGRESÍVNA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

O nás

KOMPLEXNÝ SERVIS PRE PODNIKATEĽOV A OBČANOV

Advokátska kancelária Hajduk

Vitajte, na stránke našej advokátskej kancelárie, ktorá pôsobí na trhu od roku 1992, môžete nájsť základné informácie o našej advokátskej kancelárii.

Bližšie informácie o možnosti poskytnutia právnych rád a právnych služieb Vám radi poskytneme telefonicky, prostredníctvom e-mailu, osobnou konzultáciou.

Advokátska kancelária má veľmi bohatú prax vo všetkých podstatných oblastiach obchodného, občianskeho, pracovného a správneho práva, vrátane rozsiahlych skúseností pri zastupovaní klientov pred súdmi, v jednaniach s orgánmi štátnej správy a s protistranami. Vážime si etické zásady, diskrétnosť a požiadavky klientov.

 • Poradenstvo
 • Zviditeľnenie sa na trhu
 • Analýza konkurenčného prostredia
 • Momentálne trendy a tipy
 • Zakladanie firiem a družstiev (s.r.o., k.s., v.o.s., a.s., j.s.a.)
 • Zmeny vo firmách (zmena obchodného mena, konateľov, spoločníkov, sídla, rozšírenie predmetu podnikania, prevody obchodných podielov, zvyšovanie a znižovanie základného imania)
 • Zlúčenie (fúzie), rozdelenie a splynutie obchodných spoločností
 • Likvidácie firiem
 • Zrušenie firiem a družstiev
 • Zastupovanie klienta v konaní pred obchodným registrom, živnostenským odborom, v obchodno-právnych sporoch pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci
 • Ohlásenie živnosti (vznik)
 • Zastupovanie klienta v živnostenskom konaní
 • Zmeny v živnosti (sídla, rozšírenie predmetu podnikania, zmena na s.r.o.)
 • Zrušenie a pozastavenie živnosti
 • Poradenstvo
 • Zmluvy (príprava a vypracovanie všetkých typov obchodných zmlúv, ako aj atypických zmlúv podľa požiadaviek klienta)
 • Vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v týchto veciach v mimosúdnom, súdnom konaní, v exekučnom konaní
 • Posudzovanie zmlúv
 • Nastavenie právnych vzťahov vo vnútri firmy
 • Založenie občianskeho združenia (Založenie, príprava zakladajúcich listín a príloh a podanie návrhu na registráciu občianskeho združenia na Ministerstvo vnútra SR)
 • Nesporová správa občianskych združení (zmeny v občianskych združeniach - zmena sídla, náplne a pod.)
 • Poradenstvo najmä v oblasti združovacieho práva

PREČO MY ?

Prvá konzulácia zdarma!

Založenie živnosti pri s.r.o. zdarma

Výhodou tých, ktorí si chcú založiť s.r.o. – najčastejšia právna forma, je to, že samotnému vzniku s.r.o. predchádza živnostenské konanie v dôsledku ktorého je vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení(živnostenský list), ktorý vieme obstarať pre klienta v rozsahu voľných živností zadarmo

Môžete si teda vybrať aj 50 predmetov podnikania, pokiaľ nejde o remeselné a viazané živnosti, čím ušetríte 250,- € (na úrade 1 predmet podnikania = 5 Eur) v tomto prípade, ak to necháte namiesto Vás vybaviť nás

Poplatky (súdne a správne) o 50 % nižšie

Nakoľko elektronicky komunikujeme prostredníctvom www.slovensko.sk a kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) s obchodným registrom, živnostenským odborom, katastrom nehnuteľností, čo zaručuje efektivitu, najmä teda čas a poplatky

Koniec návštevám po úradoch a súdoch

Jedinou návštevou by bolo osobné stretnutie s nami / prípadne online, telefonicky a samozrejme podpísanie listín Vami na matrike alebo u notára

Založenie živnosti o 50 % nižšie ako návštevou na úrade

Ušetríte čas, peniaze, prípadne náklady na cestovanie

Ušetríme výdavky pri overení pravosti podpisov na matrike alebo u notára.

Registráciu na Daňový úrad pre daň z príjmov vybavíme za Vás A zároveň preberieme celú dokumentáciu a následne Vám ju zašleme.

Kontakt

Kontaktné informácie

Fakturačné údaje

IČO: 31 992 081

DIČ: 10 20 771 972

IČ DPH: SK 10 20 771 972

Bankové spojenie

IBAN: SK20 0200 0000 0000 7434 8632

SWIFT/BIC: SUBASKBX