Správne právo

  • zastupovanie klientov v správnych konaniach (najmä v katastrálnych konaniach, konaniach o priestupkoch pred orgánmi verejnej správy
  • zastupovanie pred správnym súdom vo veciach správneho súdnictva (správne žaloby proti orgánom verejnej správy)

Kontakt

Kontaktné informácie

Fakturačné údaje

IČO: 31 992 081

DIČ: 10 20 771 972

IČ DPH: SK 10 20 771 972

Bankové spojenie

IBAN: SK20 0200 0000 0000 7434 8632

SWIFT/BIC: SUBASKBX