Športové právo

  • poradenstvo a poskytovanie právnych služieb pre športovcov, športové hnutia a zväzy
  • zmluvy súvisiace so športovou činnosťou a reklamné zmluvy (zmluva o reklame, zmluva o charitatívnej reklame..)

Kontakt

Kontaktné informácie

Fakturačné údaje

IČO: 31 992 081

DIČ: 10 20 771 972

IČ DPH: SK 10 20 771 972

Bankové spojenie

IBAN: SK20 0200 0000 0000 7434 8632

SWIFT/BIC: SUBASKBX