Rodinné právo

  • rozvod
  • úprava práv a povinností rodičov k deťom (výživné)
  • zvyšovanie, znižovanie a vymáhanie výživného
  • náhradné výživné
  • iné druhy vyživovacích povinností – napr. výživné medzi manželmi a iné
  • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • určenie otcovstva a zapretie otcovstva

Kontakt

Kontaktné informácie

Fakturačné údaje

IČO: 31 992 081

DIČ: 10 20 771 972

IČ DPH: SK 10 20 771 972

Bankové spojenie

IBAN: SK20 0200 0000 0000 7434 8632

SWIFT/BIC: SUBASKBX