Právo duševného vlastníctva

  • registrácia loga ako ochrannej známky ® do registra ochranných známok
  • poradenstvo pri navrhnutí loga
  • zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva

Kontakt

Kontaktné informácie

Fakturačné údaje

IČO: 31 992 081

DIČ: 10 20 771 972

IČ DPH: SK 10 20 771 972

Bankové spojenie

IBAN: SK20 0200 0000 0000 7434 8632

SWIFT/BIC: SUBASKBX