Vymáhanie dlhov a pohľadávok

  • mimosúdne vymáhanie pohľadávok a dlhov (predžalobné rokovanie s dlžníkom, zaslanie predžalobnej výzvy)
  • súdne vymáhanie pohľadávok (neuhradené faktúry, dlžné výživné, nevyplatenie mzdy..)
  • poradenstvo a právne zastupovanie pred súdom vo veci vymáhania pohľadávok

Kontakt

Kontaktné informácie

Fakturačné údaje

IČO: 31 992 081

DIČ: 10 20 771 972

IČ DPH: SK 10 20 771 972

Bankové spojenie

IBAN: SK20 0200 0000 0000 7434 8632

SWIFT/BIC: SUBASKBX