Pracovné právo

  • poradenstvo pre zamestnávateľov alebo zamestnancov pri riešení otázok pracovnoprávnych vzťahoch
  • zmluvy, dohody, výpovede
  • zastupovanie pred súdmi v konaniach o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  • nároky z pracovného pomeru a iné.

Kontakt

Kontaktné informácie

Fakturačné údaje

IČO: 31 992 081

DIČ: 10 20 771 972

IČ DPH: SK 10 20 771 972

Bankové spojenie

IBAN: SK20 0200 0000 0000 7434 8632

SWIFT/BIC: SUBASKBX