Pozemkové právo

  • príprava kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena, zmlúv o zriadení záložného práva
  • právne poradenstvo súvisiace s katastrálnym konaním
  • zastupovanie v katastrálnom konaní
  • spracovanie návrhu na vklad, záznamu, poznámky

Kontakt

Kontaktné informácie

Fakturačné údaje

IČO: 31 992 081

DIČ: 10 20 771 972

IČ DPH: SK 10 20 771 972

Bankové spojenie

IBAN: SK20 0200 0000 0000 7434 8632

SWIFT/BIC: SUBASKBX