Obchodné právo a právo obchodných spoločností

  • zakladanie firiem ako s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., j.s.a.
  • zmeny vo firmách a v obchodnom registri SR (zmeny konateľov, prevod obchodných podielov, zmena obchodného mena, sídla, zníženie alebo zvýšenie základného imania a pod.)
  • zlučovanie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, likvidácia a výmaz obchodných spoločností
  • vypracovanie zmlúv a posudzovanie obchodnoprávnych zmlúv
  • zastupovanie v sporoch pred súdmi a inými štátnymi orgánmi a rokovaniach
  • vymáhanie dlhov a pohľadávok z obchodnoprávnych sporov

Kontakt

Kontaktné informácie

Fakturačné údaje

IČO: 31 992 081

DIČ: 10 20 771 972

IČ DPH: SK 10 20 771 972

Bankové spojenie

IBAN: SK20 0200 0000 0000 7434 8632

SWIFT/BIC: SUBASKBX